Prawo budowlane

Oferujemy pomoc wykonawcom i podwykonawcom na każdym etapie realizacji inwestycji. Z usług naszej kancelarii mogą skorzystać zarówno klienci indywidualni, jak i architekci, inspektorzy, firmy deweloperskie, biura geodezyjne oraz inni przedsiębiorcy zarządzający nieruchomościami. Prawnik prawa budowlanego przeprowadzi klientów przez cały proces inwestycyjny – od samego projektu, poprzez przetargi i realizację, aż do zakończenia robót.

Zakres naszych usług z dziedziny prawa budowlanego

Działając w imieniu naszych klientów, dopełniamy wszelkich formalności i związanych z realizacją procesu inwestycyjnego.
Nasza kancelaria zajmuje się m.in.:

– uzyskiwaniem pozwoleń na budowę;
– sporządzaniem umów w oparciu o obowiązujące przepisy;
– przygotowywaniem pism procesowych;
– konsultacjami w zakresie uzyskiwania finansowania;
– reprezentacją klientów przed organami kontrolnymi;
– doradztwem dotyczącym użytkowania wieczystego;
– analizą statusów działek bądź nieruchomości;
– przeprowadzaniem negocjacji w ramach transakcji;
– opiniowaniem umów i innych rodzajów dokumentacji.

Postępowania sądowe

W razie zaistnienia sporu możemy reprezentować klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz organami administracji publicznej. W ramach usług obejmujących prawo budowlane kancelaria dochodzi roszczeń podczas postępowań cywilnych, a także uczestniczy w procesach dotyczących rozliczeń inwestycji czy roszczeń wynikających z rękojmi. Dochodzimy również odszkodowań z tytułu wad projektowych oraz nieterminowego wywiązania się z umowy.